مو

 

شناخت ساختار مو:

موها غالبأ از ساختار پيچيده اى برخوردار هستند ،هر شاخه از موى سر انسان داراى يك سيكل رشدى مى باشد كه به طور ژنيتيكى براى آن طراحى شده و اين سيكل شامل رشد ، پيرى ، و ريزش است.

هر شاخه مو از سه لايه زیر تشكيل شده است

  • داخلى ترين لايه مدولا ناميده ميشود و فقط در موهاى ضخيم وجود دارد اين لايه نور را به خوبى منعكس ميكند و باعث ميشود رنگ مو در آفتاب نسبت به سايه متفاوت باشد
  • لايه ميانى كورتكس ناميده ميشود و لايه اى است كه استحكام و رنگ و حالت مو را مشخص ميكند
  • خارجى ترين لايه كوتيكول ناميده ميشود و اين لايه نازك و بدون رنگ ميباشد و نقش آن محافظت از لايه ضخيم و ملانين دار كورتكس مى باشد

 

ساختمان مو ازبخش های زیر تشکیل شده است :

شفت مو : قسمتى كه از پوست خارج شده و قابل رويت است.

ريشه مو :قسمتى كه زير پوست قرار گرفته است.

فوليكول مو :مسيرى لوله مانند در ناحيه درم كه ريشه مو در آنجا رشد مى كند.