اسپری دو فاز براشینگ ونتی (موجود نمی باشد)

اسپرى دو فاز ونتى

هديه اى براى موهاى شما

آب رسان و نرم كننده مو

احياء كننده موهاى آسيب ديده

مناسب براى براشينگ

افزايش حالت ابريشمى و درخشندگى موها

دسته:

توضیحات

اسپرى دو فاز ونتى

هديه اى براى موهاى شما

آب رسان و نرم كننده مو

احياء كننده موهاى آسيب ديده

مناسب براى براشينگ

افزايش حالت ابريشمى و درخشندگى موها